Prospectum.cz
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Strona główna / Wiadomości / Data sprzedaży a data wystawienia w świetle ustawy 235/2004 Sb.
Oglądasz automatycznie przetłumaczoną wiadomosć na Twój język. Oryginalna wiadomość została napisana w innym języku.

Data sprzedaży a data wystawienia w świetle ustawy 235/2004 Sb.

piątek, 23 Listopad 2012

Problematykę obowiązku wystawienia faktury i przyznania należnego podatku od wartości dodanej (VAT / DPH) określają kolejno §21 do §26 wspomnianej w tytule ustawy. Równocześnie najważniejszym pojęciem występującym w tej części ustawy jest zdanitelné plnění, czyli opodatkowane świadczenie.

Data sprzedaży a data wystawienia w świetle ustawy 235/2004 Sb.

Paragraf 26. ustawy o podatku od wartosci dodanej nakazuje płatnikowi wystawienie faktury (dosł. daňový doklad - dokument podatkowy) w terminie 15 dni od dnia wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu (pkt. 1a ode dne uskutečnění zdanitelného plnění), w polskich przepisach daty czynności określanej jako data sprzedaży. Ten sam paragraf w kolejnym punkcie nakazuje wystawienie faktury w terminie nie późniejszym niż w 15 dniu od przyjęcia płatności.

Poprzedzające §26 paragrafy od 21. szczegółowo definiują moment przyznania podatku przy świadczeniach (czynnościach) podlegających opodatkowaniu, przy czym już pierwsze zdanie ma dla postawionego problemu charakter fundamentalny. "Podatek na wyjściu płatnik jest zobowiązany przyznać w dniu świadczenia czynności podlegającej opodatkowaniu lub w dniu przyjęcia płatności, przy uwzględnieniu dnia, który nastanie wcześniej, chyba że ustawa stanowi inaczej."

W przypadku dostawy towarów za dzień sprzedaży uważa się:
a) dzień dostawy przy sprzedaży na podstawie umowy kupna między kontrahentami,
b) dzień przyjęcia w pozostałych przypadkach,
c) dzień licytacji w aukcjach,
d) dzień nabycia prawa użytkowania towaru wynajmowanego.

Od powyższych zasad wyjątek ustanawia się dla dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów, gdzie za datę sprzedaży uznaje się datę wystawienia faktury o ile faktura zostanie wystawiona przed 15 dniem miesiąca następującego po odesłaniu lub rozpoczęciu przemieszczania towarów. W przeciwnym wypadku datą sprzedaży jest 15 dzień miesiąca następującego po tym fakcie. Z powyższego wynika, że najpóźniejszym momentem ustalenia daty sprzedaży jest 15 dzień następnego miesiąca po rozpoczęciu dostawy towarów.

U dostawy wewnątrzwspólnotowej usług unijne przepisy ustawodawca ponownie wraca do fundamentalnej zasady daty sprzedaży usługi lub przyjęcia za nią płatności i nakłada obowiązek wystawienia faktury w terminie 15 dni.

W przypadku dostaw krajowych, u faktur przyjętych prawo do odliczenia powstanie najwcześniej w dniu otrzymania faktury.

business Dane kontaktowe

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869

547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Gdzie zaparkować samochód?
kliknij aby zobaczyć na mapie
+420 776 178 006 AANDO

Telefoniczny kontakt z sekretariatem:
poniedziałek - czwartek
9:00 - 15:00
piątek
9:00 - 13:00
Wizyta w biurze jest możliwa TYLKO po wcześniejszym ustaleniu terminu
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

23.07.2024
AUD 2.6063 PLN
CZK 0.1689 PLN
EUR 4.2810 PLN
GBP 5.0861 PLN
HUF 0.010973 PLN
SEK 0.3664 PLN
USD 3.9355 PLN
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.