Prospectum.cz
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum

Działalność rzemieślnicza

Działalność rzemieślnicza to działalność, którą można podjąć tylko posiadając odpowiednie kwalifikacje potwierdzone odpowiednim egzaminem zawodowym lub studium w zakresie danego zawodu lub rzemiosła oraz praktyką zawodową. Osoby, które osiągnęły wykształcenie zawodowe, średnie lub policealne oprócz zdobytego wykształcenia muszą posiadać minimum rok potwierdzonej praktyki w zawodzie. W przypadku wykształcenia wyższego nie ma wymagania dot. praktyki.

Osoby, które nie posiadają wykształcenia w danym zakresie, ale przez okres 6 lat wykonywały daną czynność (np. w stosunku pracy) uznaje się za zdolne do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej w danym zakresie.

O ile inne przepisy lub umowy międzynarodowe nie stanowią czego innego, obywatel Unii Europejskiej, który uzyskał odpowiednie wykształcenie i praktykę w innym kraju może złożyć wniosek do:

 1. Ministerstwa edukacji Republiki Czeskiej o uznanie uzyskanego wykształcenia zawodowego lub wyższego. Po uznaniu wykształcenia urząd ds. działalności gospodarczej urzędu gminy lub miasta podejmuje decyzję o uznaniu ewentualnie wymaganej praktyki.
 2. Ministerstwa przemysłu o uznanie zdolności do podjęcia działalności gospodarczej w danym zakresie. Ministerstwo bierze pod uwagę zarówno świadectwa wykształcenia jak i świadectwa pracy. Decyzję uznaje się za wiążącą dla wszystkich urzędów i równoznaczną z prawem wykonywania zawodu.

Na podstawie bilateralnych umów o uznawaniu zdobytego wykształcenia oraz o wzajemnej pomocy prawnej zawartych między Rzeczpospolitą PolskąRepubliką Czeską uznaje się wykształcenie zdobyte w jednym kraju strony umawiającej się za równoznaczne ze zdobytym w drugim kraju. Warunkiem uznania jest posiadanie notarialnej kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wraz z tłumaczeniem do języka czeskiego.

Działalności rzemieślnicze wymienione poniżej zawarte są w załączniku numer 1 do ustawy o działalności gospodarczej.

CZĘŚĆ A

 • Rzeźnictwo i wędliniarstwo
 • Przemysł mleczarski
 • Młynarstwo
 • Piekarnictwo, Cukiernictwo
 • Browarnictwo i słodownictwo
 • Przetwarzanie skór
 • Aplikacje, produkcja i naprawa obuwia ortopedycznego
 • Polerowanie i wytrawianie szkła
 • Przetwarzanie mieszanek gumowych
 • Kamieniarstwo
 • Odlewnictwo i modelowanie
 • Kowalstwo i metalurgia
 • Obrabiarka
 • Ślusarstwo i narzędziownictwo
 • Cynkowanie i emaliowanie
 • Produkcja, montaż, naprawa maszyn i aparatury elektrycznej, elektronicznej i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Zegarmistrzostwo
 • Złotnictwo i jubilerstwo
 • Stolarka i podłogi
 • Produkcja i naprawy instrumentów muzycznych
 • Naprawa pozostałych środków transportu oraz maszyn
 • Murarstwo
 • Montaż, naprawy, kontrole i testowanie urządzeń elektrycznych
 • Montaż, remont i przebudowa urządzeń chłodniczych i pomp ciepła
 • Instalacje wodne i grzewcze, spawalnictwo
 • Instalacja, naprawy, kontrole i testowanie urządzeń gazowych i napełnianie gazem
 • Instalacja, naprawy, kontrole i badania urządzeń ciśnieniowych i zbiorników gazu
 • Montaż, naprawy, kontrole i testowanie sprzętu do podnoszenia
 • Izolacje
 • Malarstwo, lakierowanie, powlekanie
 • Pokrycia dachowe, stolarka
 • Blacharstwo i naprawa karoserii
 • Działalność zdunów
 • Naprawy pojazdów mechanicznych
 • Fryzjerstwo i działalność balwierzy

CZĘŚĆ B

 • Barwienie i chemiczna obróbka tekstyliów
 • Czyszczenie i pranie wyrobów włókienniczych i odzieży
 • Kominiarstwo

CZĘŚĆ C

 • Catering, działalność restauracji, barów i gospód
 • Usługi kosmetyczne
 • Pedicure, manicure
business Dane kontaktowe

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869

547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Gdzie zaparkować samochód?
kliknij aby zobaczyć na mapie
+420 776 178 006 AANDO

Telefoniczny kontakt z sekretariatem:
poniedziałek - czwartek
9:00 - 15:00
piątek
9:00 - 13:00
Wizyta w biurze jest możliwa TYLKO po wcześniejszym ustaleniu terminu
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

23.07.2024
AUD 2.6063 PLN
CZK 0.1689 PLN
EUR 4.2810 PLN
GBP 5.0861 PLN
HUF 0.010973 PLN
SEK 0.3664 PLN
USD 3.9355 PLN
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.