Prospectum.cz
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum

Formy prawne

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to aktywność prowadzona pod własnym imieniem w celu osiągnięcia zysków. Osoba chcąca prowadzić działalność musi uzyskać uprawnienie wydane przez odpowiedni urząd i wpis do rejestru działalności gospodarczej.

Czeską specyfiką działalności jest aktywność wyłącznie pod własnym imieniem i nazwiskiem. Wszelkie dodatki do tej nazwy mają charakter nieformalny (choć mogą znaleźć się na pieczątkach, których na ogół się nie używa). Inną ciekawostką jest możliwość zapisania osoby fizycznej do rejestru handlowego (odpowiednik polskiego rejestru spółek) z zastrzeżeniem wybranej nazwy handlowej. Z tym wiąże się jednak konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Rodzaje działalności zasadniczo można podzielić na trzy kategorie - nieregulowane, regulowane (w Czechach i na Słowacji rzemieślnicze oraz wiązane) i koncesjonowane. Tych ostatnich nie ma już na Słowacji.

Z punktu widzenia księgowości, administracji i obsługi firmy, ta forma działalności jest najtańsza, a rachunkowość, zwłaszcza w Czechach i na Słowacji jest na tyle prosta, że wystarczy przeczytać kilkustronicowy biuletyn, aby się połapać. Ponadto u tego typu działalności istnieją uproszczone, ryczałtowe formy rozliczania dochodu, wydatków lub podatku. Jednoosobowa działalność wymaga też najmniej czasu na czynności administracyjne.

więcej

 

Spółka jawna

Jest najtańszą i być może najstarszą formą wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności przedsiębiorcy odpowiadają całym swoim majątkiem.

Spółka jawna prowadzi pełną rachunkowość a dochody są dzielone między wspólników zgodnie z umową - najczęściej równym udziałem. Spółka powstaje poprzez zapis do odpowiedniego rejestru spółek, a jej założenie wymaga umowy spółki.

więcej

 

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa dziś jest hybrydą spółki jawnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Historycznie jest to jedna z najstarszych form działania i inwestowania. Zasadniczym jej rysem jest istnienie co najmniej dwóch wspólników, z których każdy pełni inną rolę.

Komplementariusz spółki pełni rolę osoby zarządzającej spółką. Historycznie jest autorem konceptu inwestycyjnego. W pełni też odpowiada swoim majątkiem. Komandytariusz pełni w spółce rolę inwestora. i ma bardzo ograniczony zakres odpowiedzialności majątkowej. Spółkę może reprezentować tylko w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

Jak każda spółka powstaje na podstawie umowy, w dniu zapisu w odpowiednim rejestrze.

więcej

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka prawa handlowego, w Czechach i na Słowacji na pograniczu spółki kapitałowej i osobowej. O kapitałowym charakterze świadczy kapitał zakładowy, konieczny przy rejestracji tej formy prawnej. Osobowego charakteru nadaje spółce ograniczona liczba wspólników. Zarówno w Czechach jak i na Słowacji maksymalnie pięćdziesięciu.

Kapitałem zakładowym słowackiej spółki jest kwota € 5.000,- (ok. 20.000 PLN), przy czym każdy ze wspólników musi wnieść minimum € 750,-. Kapitał zakładowy czeskiej spółki tworzy kwota co najmniej 1,- CZK (ok. 0,16 PLN).

W przypadku czeskiej spółki jednoosobowej decyzję podejmuje jej właściciel bez konieczności zwoływania zgromadzenia wspólników, ale niektóre decyzje wymagają potwierdzenia (uwierzytelnienia) podpisu.

więcej

 

Oddział poza granicami kraju siedziby firmy

Szczególną formą prowadzenia działalności jest utworzenie zagranicznego oddziału firmy. Oddział zagraniczny nie posiada własnej osobowości prawnej ani zdolności procesowej, lecz działa na podstawie zagranicznej osoby. Oddział zagraniczny powstaje w dniu wpisu do rejestru sądowego (podobnie jak spółki). Nie wymaga jednak kapitału początkowego.

Oddział zagraniczny firmy jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości, a swoją działalność prowadzi w zakresie firmy założycielskiej.

więcej

 

Inne formy

Oprócz spółek również inne podmioty mogą w mniejszym lub większym zakresie wykazywać działalność ekonomiczną - szczególnie fundacje i stowarzyszenia (najczęściej jest to działalność wydawnicza). Stowarzyszenia i fundacje założone w innym kraju EU, mogą swoją działalność prowadzić poprzez wydzielony oddział założony w Czechach.

business Dane kontaktowe

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869

547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Gdzie zaparkować samochód?
kliknij aby zobaczyć na mapie
+420 776 178 006 AANDO

Telefoniczny kontakt z sekretariatem:
poniedziałek - czwartek
9:00 - 15:00
piątek
9:00 - 13:00
Wizyta w biurze jest możliwa TYLKO po wcześniejszym ustaleniu terminu
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

23.07.2024
AUD 2.6063 PLN
CZK 0.1689 PLN
EUR 4.2810 PLN
GBP 5.0861 PLN
HUF 0.010973 PLN
SEK 0.3664 PLN
USD 3.9355 PLN
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.