Prospectum.cz
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Strona główna / Wiadomości / Czeski numer ewidencji ludności
Oglądasz automatycznie przetłumaczoną wiadomosć na Twój język. Oryginalna wiadomość została napisana w innym języku.

Czeski numer ewidencji ludności

środa, 11 Lipiec 2012

Dla celów ewidencjonowania ludności niemal każdy kraj przydziela mieszkańcom, zarówno własnym obywatelom jak i cudzoziemcom numery identyfikacyjne ułatwiające grupowanie i wyszukiwanie niezbędnych danych w bazach administracji publicznej. Najbardziej podstawowym identyfikatorem w Polsce jest PESEL. Jego czeskim odpowiednikiem jest rodné číslo.

Czeski numer ewidencji ludności

Rodné číslo automatycznie jest przydzielane noworodkom urodzonym na terenie Republiki Czeskiej, a także obcokrajowcom, którzy w Republice Czeskiej meldują się na pobyt tymczasowy lub stały.

Oprócz wcześniej wymienionych grup, którym numer ten jest przydzielany automatycznie istnieje jeszcze jedna grupa, która jest zobowiązana do posiadania tego numeru, ale z przyczyn technicznych (brak niezbędnych danych o osobie), osoby do niej należące muszą złożyć wniosek o ten numer. Do tej grupy należą przedsiębiorcy (wraz z współpracującymi członkami rodziny), menadżerowie spółek i pracownicy dojeżdżający z zagranicy, którzy nie posiadają zameldowania w Republice Czeskiej ale są zgłoszeni do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego.

Powyższy obowiązek wynika z bezpośredniego zastosowania ustawy nr 133/2000 o ewidencji ludności w nawiązaniu do ustaw 582/1991 o organizacji zabezpieczenia socjalnego i 592/1922 o ubezpieczeniu zdrowotnym. Z brzmienia przepisów wynika, że ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia czeskiego „peselu” wybranej kasie chorych oraz powiatowemu oddziałowi Administracji ubezpieczenia społecznego właściwemu dla siedziby firmy. Tzw. „numer ubezpieczonego” przydzielany przez każdą z tych instytucji ma charakter wyłącznie tymczasowy.

Przydzielenie numeru ewidencji ludności z reguły trwa około 30 dni i jest bezpłatne. Jedynym koniecznym warunkiem jest dołączenie do wniosku Wielojęzycznego Odpisu Aktu Urodzenia lub Skróconego odpisu aktu urodzenia, który wydaje urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia. Republika Czeska chociaż nie jest sygnatariuszem Wiedeńskim konwencji nr 16, to z reguły uznaje ów akt bez konieczności tłumaczenia na język czeski.

Niestety, wniosek o przydzielenie numeru ewidencji należy podpisać osobiście w obecności urzędnika dokonującego legalizacji (uwierzytelnienia) podpisu. Można to zrobić w urzędzie dowolnego czeskiego miasta, w urzędzie wojewódzkim (krajský úřad), wobec notariusza lub w ambasadzie Republiki Czeskiej (np. w Warszawie, ul. Koszykowa 18). Nadany numer ewidencji ludności można albo odebrać osobiście w Ministerstwie lub odsyłany jest na adres zwrotny wnioskującego.


Źródło (i formularz wniosku): MVCR.cz

business Dane kontaktowe

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869

547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Gdzie zaparkować samochód?
kliknij aby zobaczyć na mapie
+420 776 178 006 AANDO

Telefoniczny kontakt z sekretariatem:
poniedziałek - czwartek
9:00 - 15:00
piątek
9:00 - 13:00
Wizyta w biurze jest możliwa TYLKO po wcześniejszym ustaleniu terminu
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

23.07.2024
AUD 2.6063 PLN
CZK 0.1689 PLN
EUR 4.2810 PLN
GBP 5.0861 PLN
HUF 0.010973 PLN
SEK 0.3664 PLN
USD 3.9355 PLN
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.