Prospectum.cz
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Strona główna / Wiadomości / Czeski numer ewidencji ludności

Czeski numer ewidencji ludności

wtorek, 2 Marzec 2021

Dla celów ewidencjonowania ludności niemal każdy kraj przydziela mieszkańcom, zarówno własnym obywatelom jak i cudzoziemcom numer identyfikacyjny ułatwiający grupowanie i wyszukiwanie niezbędnych danych w bazach administracji publicznej. Najbardziej podstawowym identyfikatorem w Polsce jest PESEL. Jego czeskim odpowiednikiem jest rodné číslo. Czeskim obywatelom oraz osobom zameldowanym na pobyt tymczasowy lub stały, numer ten przedzielany jest z urzędu. Niestety przedsiębiorcy zagraniczni oraz wspólnicy spółek są zobowiązani do złożenia wniosku o ten numer samodzielnie. 

Czeski numer ewidencji ludności

Powyższy obowiązek wynika z bezpośredniego zastosowania ustawy nr 133/2000 o ewidencji ludności w nawiązaniu do ustaw 582/1991 o organizacji zabezpieczenia socjalnego i 592/1922 o ubezpieczeniu zdrowotnym, a także z kodeksu skarbowego 280/2009. Z brzmienia przepisów wynika, że ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia czeskiego „peselu” wybranej kasie chorych oraz powiatowemu oddziałowi Administracji ubezpieczenia społecznego właściwemgo dla siedziby firmy. Tzw. „numer ubezpieczonego” przydzielany przez każdą z tych instytucji ma charakter wyłącznie tymczasowy.

Przydzielenie numeru ewidencji ludności z reguły trwa około 30 dni i jest bezpłatne. Jedynym koniecznym warunkiem jest dołączenie do wniosku aktualnego Skróconego odpisu aktu urodzenia wraz tłumaczeniem urzedowym na język czeski. Odpisy wydaje urząd gminy, i można wnioskować o niego poprzez ePUAP. Odpis skrócony w formie elektronicznej jest podpisany zgodnie ze standardem eIDAS i również może zostać wykorzystany do celów wniosku. Do wniosku dołącza się kopię dowodu osobistego lub paszportu.

Republika Czeska niestety nie jest sygnatariuszem Wiedeńskim konwencji nr 16 nie ma obowizku uznawać wielojęzycznego odpisu określonego w tej konwencji.

W celu ułatwienia spełnienia wyżej wymienionego obowiązku, przepisy przewidują możliwość złożenia wniosku poprzez pełnomocnika. W tym celu należy w obecności notariusza upoważnić podmiot lub osobę, która zloży wniosek o nadanie numeru. Nadany numer ewidencji ludności jest odsyłany na adres domowy wnioskującego.

 

Odesłanie podpisanego i uwierzytelnionego przez notariusza formularza, wraz z odpisem aktu urodzenia na adres naszego biura jest równoznaczne z zamówieniem usługi pośredniczenia w uzyskaniu wspomnianego numeru.

Adres:

Prospectum s.r.o.

Podebradova 869

547 01 Nachod

Czechy

 

Koszt usługi - 1200 CZK

Cena obejmuje koszty reprezentowania przed urzędem oraz tłumaczenia dokumentów. 

business Dane kontaktowe

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869

547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Gdzie zaparkować samochód?
kliknij aby zobaczyć na mapie
+420 776 178 006 AANDO

Telefoniczny kontakt z sekretariatem:
poniedziałek - czwartek
9:00 - 15:00
piątek
9:00 - 13:00
Wizyta w biurze jest możliwa TYLKO po wcześniejszym ustaleniu terminu
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

23.07.2024
AUD 2.6063 PLN
CZK 0.1689 PLN
EUR 4.2810 PLN
GBP 5.0861 PLN
HUF 0.010973 PLN
SEK 0.3664 PLN
USD 3.9355 PLN
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.