Prospectum.cz
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Strona główna / Wiadomości / Ulgi podatkowe w 2015 roku
Oglądasz automatycznie przetłumaczoną wiadomosć na Twój język. Oryginalna wiadomość została napisana w innym języku.

Ulgi podatkowe w 2015 roku

piątek, 30 Październik 2015

Lata 2014 i 2015 to lata wyraźnych zmian w ulgach podatkowych. Zmianie uległy nie tylko wysokości ulg dotąd znanych, ale rozszerzył się również ich katalog oraz zakres ich rozliczania. Dla ułatwienia orientacji przedstawiamy pełny katalog ulg.

Ulgi podatkowe w 2015 roku

Ulgi obniżające podstawę opodatkowania

Ulgi obniżające podstawę opodatkowania, znane są również jako kwoty wolne od podatku. W przeciwieństwie do Polski, zamiast jednej kwoty wolnej, której wysokość ostatnio zakwestionował polski Trybunał Konstytucyjny, ustawa o podatku dochodowym wymienia ich kilka.

1. Darowizny oraz oddanie krwi
Darowizny w formie przekazu pieniężnego lub daru materialnego przekazane fundacjom czy stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, ale także Policji, Straży Pożarnej czy partiom politycznym obniżają podstawę opodatkowania. Prawo do odliczenia darowizny przysługuje również spółkom prawa handlowego.
Jako darowiznę można też odliczyć zakup osobom niepełnosprawnym środków zdrowotnych nad ramy dofinansowania ich ze środków ubezpieczenia.
Warunkiem odliczenia jest, aby łączna kwota darowizny dla jednej osoby była równa lub wyższa niż 1000 koron.
Jako darowiznę o wartości 2000 koron uznaje się oddanie krwi. W przypadku darowania organów do przeszczepu od osoby żyjącej podatkowa wartość daru wynosi 20 tysięcy koron.

2.Ulga odsetkowa na mieszkanie lub dom
Od postawy opodatkowania podatnik może odliczyć wartość odsetek z kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego. Jedynym warunkiem jest, aby dom lub mieszkanie znajdowało się na terytorium Unii Europejskiej.

3. Ulga na ubezpieczenie emerytalne lub polisę na życie
Pozwala odliczyć do 12 tysięcy koron składek na ubezpieczenie emerytalne w prywatnym funduszu emerytalnym lub polisę na życie do 24 tysięcy koron. Odliczeniu podlegają również składki płacone w zagranicznych funduszach, o ile warunki wypłaty środków są zbliżone do czeskich przepisów.

4. Składki na organizacje pracownicze i związki zawodowe

5. Egzaminy zawodowe i kwalifikacyjne
Od podstawy opodatkowania można odliczyć koszty egzaminów potwierdzających uzyskanie dodatkowego wykształcenia czy certyfikaty kompetencji zawodowych.

6. Ulgi na badania naukowe

7. Ulgi na wsparcie dla studentów


Ulgi obniżające kwotę należnego podatku

Oprócz ulg odliczanych od podstawy opodatkowania (zwanych kwotami wolnymi od podatku) bezpośredniego od należnego podatku można odliczyć różne kwoty, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej.

1. Ulga podstawowa
Ulgę podstawową wynoszącą 24840 koron może odliczyć każdy podatnik, który na terytorium Republiki Czeskiej posiada źródło dochodów z tytułu działalności gospodarczej, zatrudnienia, umów cywilnoprawnych oraz wynajmu.

2.Ulga na niepracującego małżonka
Jeżeli w danym roku podatkowym małżonek nie posiadał dochodów podlegających opodatkowaniu, tzn. takich od których mógłby sam odliczyć ulgę podstawową, jego ulgę w tej samej wysokości może odliczyć drugi z małżonków, który w całości ponosi ciężar finansowy utrzymania gospodarstwa domowego.
Z ulgi na małżonka nie mogą skorzystać osoby, które w działalności gospodarczej stosują metodę ryczałtową kosztów.

3. Ulga na osobę niepełnosprawną
Ulga ta dotyczy jak podatnika tak i małżonka i wynosi od 2520 do 16140 koron w zależności od stopnia niepełnosprawności.

4. Ulga studencka
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które równocześnie studiują, a nie przekroczyły 26 roku życia mogą od podatku dodatkowo odliczyć 4020 koron. Granica wieku podnosi się do 28 roku życia w przypadku studiów doktoranckich.

5. Ulga przedszkolna.
Podatnik, który wysyła dziecko do żłobka lub szkoły może odliczyć od podatku koszty (czesne) z tym związane, ale nie więcej niż 9200 koron w skali roku.

6. Ulga na dziecko
Od należnego podatku można odliczyć również ulgę na dziecko. Jej wysokość zależna jest od ilości dzieci i wynosi:
- 13404 koron na pierwsze dziecko,
- 15804 koron na drugie dziecko,
- 17004 koron na każde następne dziecko,
- dwukrotność kwoty na każde dziecko, które ma ciężki stopień niepełnosprawności

Za ciężki stopień niepełnosprawności uznaje się między innymi :
- utraty kończyn (w tym częściowe) lub ich ich poważne dysfunkcje,
- poważne choroby kręgosłupa i układu kostnego,
- inne chroniczne problemy ograniczające zdolność ruchową, w tym choroby układu krążenia,
- całkowita lub niemal całkowita utrata słuchu lub wzroku,
- choroby o podłożu neurologicznym lub psychiatrycznym, które ograniczają IQ poniżej 50 lub w sposób znaczny uniemożliwiają komunikację lub orientację (np. autyzm, alzheimer)

Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które w działalności gospodarczej stosują metodę ryczałtową kosztów.

Ulga dla pracodawców

Pracodawcy, którzy zdecydują się wypłacać pracownikowi premię w postaci dopłaty do jego inwestycji w funduszy emerytalnym, mogą wliczyć całość premii do kosztów działalności. W ten sposób wypłacana premia nie jest wliczana do podstawy wymiary zaliczek na podatek i składki ubezpieczenia pracowników. Jeżeli pracodawca zwolni pracownika lub zrezygnuje z tej formy wypłacania premii nie traci dotychczasowych odliczeń.

Również częściowo wolne od składek i podatku są bony żywieniowe przekazywane pracownikom.

Dodatkowe ulgi przysługują również pracodawcom z tytułu zatrudniania osób z ciężkim stopniem niepełnosprawności.

business Dane kontaktowe

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869

547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Gdzie zaparkować samochód?
kliknij aby zobaczyć na mapie
+420 776 178 006 AANDO

Telefoniczny kontakt z sekretariatem:
poniedziałek - czwartek
9:00 - 15:00
piątek
9:00 - 13:00
Wizyta w biurze jest możliwa TYLKO po wcześniejszym ustaleniu terminu
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

23.07.2024
AUD 2.6063 PLN
CZK 0.1689 PLN
EUR 4.2810 PLN
GBP 5.0861 PLN
HUF 0.010973 PLN
SEK 0.3664 PLN
USD 3.9355 PLN
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.