Prospectum.cz
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Strona główna / Wiadomości / Informacja dotycząca zmian Cennika Usług Accounting & Outsourcing s.r.o. od 1.1.2024

Informacja dotycząca zmian Cennika Usług Accounting & Outsourcing s.r.o. od 1.1.2024

wtorek, 31 Październik 2023

Zgodnie z zawartymi umowami informujemy o zmianach w Cenniku Usług, który jest integralną częścią Ogólnych Warunków świadczenia usług i zacznie obowiązywać od 01.01.2024 r.

Informacja dotycząca zmian Cennika Usług Accounting & Outsourcing s.r.o.  od 1.1.2024

Zmiany w cenniku dotyczą niektórych opłat i usług. Równocześnie informujemy o możliwości negocjacji cen u podmiotów wystawiających powyżej 200 faktur miesięcznie.

Nowy cennik będzie obowiązywał od dnia 01.01.2024 r.

Również przypominamy, iż "Jeśli usługobiorca nie zgadza się ze zmianą Cennika, ma prawo do odstąpienia od umowy najpóźniej na 10 dni przed wejściem w życie zmian. Jeśli usługobiorca tak nie uczyni przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę Cennika." /Rozdział V. pkt. 3. Umowy o świadczeniu usług i użytkowaniu nieruchomości/

CennikSiedziba firmy, adres korespondencyjny, coworking, noclegi

 
Osoba fizyczna: użytkowanie nieruchomości jako siedziby firmy, w tym jedna godzina miesięcznie coworkingu mies. 920,00 Kč
Osoba prawna: użytkowanie nieruchomości jako siedziby firmy, w tym jedna godzina miesięcznie coworkingu mies. 1050,00 Kč
 
Coworking - Wynajem pokoju biurowo-konferencyjnego 1 h 320,00 Kč
4 h 1.000,00 Kč
8 h 2.000,00 Kč
 
Wynajem apartamentu na noc 1 os 650,00 Kč
2-4 os 1.900,00 Kč
 
Zameldowanie na pobyt czasowy na terytorium Republiki Czeskiej w Nieruchomości (w cenie jedna noc w apartamencie dla dwóch osób w miesiącu) mies. 1.500,00 Kč
 
Adres korespondencyjny dla osób bez siedziby firmy rok 3.600,00 Kč
 

Outsourcing biurowy (odbieranie, wysyłanie i magazynowanie przesyłek)

 
Odbiór jednej przesyłki listowej (w tym wykonanie fotokopii i przesłanie informacji o przesyłce) str. A4 42,00 Kč
nast.str. 16,00 Kč
 
Odbiór jednej przesyłki lub paczki o wadze powyżej 500 g
wraz z informacją o przesyłce szt. 31,00 Kč
w tym kontrola zawartości paczki i informacja o zasadności ewentualnej reklamacji klienta szt. 52,00 Kč
 
Wysłanie listu poleconego do 100 g do innego kraju EU za pośrednictwem Czeskiej poczty szt. 160,00 Kč
 
Odesłanie listu w imieniu Usługobiorcy lub do Usługobiorcy (max. do 500 g) w Europie
listem poleconym szt. 370,00 Kč
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru szt. 420,00 Kč
kurierem szt. 1.100,00 Kč
 
Odesłanie paczki na adres w innym kraju UE za pośrednictwem Czeskiej poczty - Cena usługi + 170,00 Kč
 
Odesłanie paczki w imieniu Usługobiorcy lub do Usługobiorcy w Czechach lub w Polsce
do 10 kg szt. 440,00 Kč
powyżej 10 kg za każdych 5 kg szt. 210,00 Kč
 
Magazynowanie paczek (do 5 dni) dzień 0,00 Kč
Magazynowanie paczek (powyżej 5 dni) dzień 13,00 Kč
 
Punkt wydawania paczek w siedzibie Usługobiorcy (opłata za wydaną paczkę) szt. 35,00 Kč
 
Odbiór korespondencji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki urzędowo-pocztowej mies. 210,00 Kč
 

Pozostałe usługi outsourcingowe

 
Wynajem pracownika biurowego (adresowanie przesyłek, telemarketing, wyszukiwanie informacji, inne zlecenie związane z działalnością gospodarczą, redagowanie pism na podstawie wytycznych) za każdą rozpoczętą godzinę pracy godz. 650,00 Kč
 
Zlecone prace w soboty i niedziele, święta oraz poza godzinami pracy biura   +50% ceny podstawowej
 

Tłumaczenia

 
Tłumaczenie dokumentów bez uwierzytelniania NS (1800 znaków) 460,00 Kč
 
Tłumaczenie dokumentów z uwierzytelnieniem NS (1800 znaków) 650,00 Kč
 
Tłumaczenie stron internetowych, ofert handlowych i sklepów ceny negocjowane od 250,00 Kč
 
Tłumaczenia ustne lub reprezentowanie Usługobiorcy przed urzędami lub partnerami handlowymi Usługobiorcy, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Godz. 600,00 Kč
 
Reprezentowanie klienta przed urzędem w sprawach bieżących w formie komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem składania rozliczeń godz. 530,00 Kč
 

Usługi związane z samochodami

 
Przygotowanie dokumentów do kontroli technicznej pojazdów, obecność tłumacza (max. 4 godz.) - opłata nie obejmuje kosztów związanych z przeglądem w punkcie kontroli szt. 3.500,00 Kč
każda następna godzina szt. 640,00 Kč
 
Przygotowanie porównania ofert ubezpieczeniowych i zgłoszenie do ubezpieczenia szt 550,00 Kč
 
Rejestracja pojazdu w Urzędzie Miejskim - wypełnienie i złożenie wniosku, odebranie tablic rejestracyjnych usługa 1.500,00 Kč
 

Pozostałe usługi urzędowe (urzędy państwowe z wyjątkiem Urzędu Skarbowego)

 
Zawieszenie/odwieszenie działalności gospodarczej (formularz) wraz z poinformowaniem urzędów szt. 700,00 Kč
 
Zgłoszenie rejestracyjne EORI – urząd celny szt. 700,00 Kč
 
Wniosek o przydzielenie czeskiego numeru ewidencji ludności szt. 1.600,00 Kč
 
Likwidacja spółki cena negocjowana
 
Zamknięcie działalności gospodarczej, powiadomienie UM, US, CSSZ, VZP i innych urzędów szt. 3.200,00 Kč
 

Usługi księgowo-rachunkowe

 

a) osoby fizyczne – działalność gospodarcza jednoosobowa

 
Ewidencja podatkowa do 20 pozycji księgowych mies. 600,00 Kč
Każda następna pozycja powyżej 20 wpisów szt. 22,00 Kč
 
Przygotowanie i wysłanie deklaracji PIT szt. 1.200,00 Kč
 
Dopłata za korektę deklaracji podatkowej do ceny podstawowej 500,00 Kč
 
Prowadzenie pełnej księgowości, do 50 pozycji (rekordów) – osoby zarejestrowanej jako „f.o.” oraz zobowiązanej do prowadzenia pełnej księgowości mies. 2.000,00 Kč
Powyżej 50 wpisów, każda kolejna pozycja szt. 37,00 Kč
 
Prowadzenie ewidencji podatkowej, kontrola stanu ksiąg płatnika, korzystanie z Panelu Klienta – dotyczy osób z podatkiem ryczałtowym mies. 550,00 Kč
 

b) osoby prawne

 
Prowadzenie pełnej księgowości, do 50 pozycji (rekordów) mies. 2.000,00 Kč
Powyżej 50 wpisów, każda kolejna pozycja szt. 37,00 Kč
 
Przygotowanie i wysłanie deklaracji CIT, przygotowanie bilansu, raportu szt. 3.300,00 Kč
 
Opłata za złożenie bilansów w Sądzie spółki szt. 1.700,00 Kč
 
Dopłata za korektę deklaracji podatkowej do ceny podstawowej 500,00 Kč
 

c) płatnicy podatku VAT, osoby identyfikowane do podatku VAT

 
Przygotowanie i złożenie deklaracji VAT, podsumowującej i kontrolnej (JKP) oraz wysłanie deklaracji Intrastat szt. 480,00 Kč
 
Dopłata za korektę deklaracji podatkowej do ceny podstawowej 500,00 Kč
 

d) firmy zagraniczne zarejestrowane do VAT w Czechach

 
Ewidencja VAT firm zagranicznych do 20 pozycji księgowych mies. 500,00 Kč
Każda następna pozycja powyżej 20 wpisów szt. 22,00 Kč
Przetworzenie pakietu danych ewidencyjnych zagranicznego płatnika VAT i złożenie deklaracji mies. 2.000,00 Kč
 
Dopłata za korektę deklaracji podatkowej do ceny podstawowej 500,00 Kč
 

e) firmy zagraniczne zarejestrowane do VAT w Słowacji

 
Przetworzenie pakietu danych ewidencyjnych zagranicznego płatnika VAT i złożenie deklaracji mies. 75,00 EUR
Ewidencja VAT firm zagranicznych do 20 wpisów mies. 20,00 EUR
Każda następna pozycja powyżej 20 wpisów szt. 1,10 EUR
Przygotowanie i złożenie deklaracji VAT, podsumowującej i kontrolnej (JKP) oraz wysłanie deklaracji Intrastat szt. 22,00 EUR
 
Dopłata za korektę deklaracji podatkowej szt. 15,00 EUR
 

f) firmy zagraniczne zarejestrowane do VAT w Polsce

 
Ewidencja VAT firm zagranicznych do 20 pozycji księgowych mies. 500,00 Kč
Każda następna pozycja powyżej 20 wpisów szt. 22,00 Kč
Przetworzenie pakietu danych ewidencyjnych zagranicznego płatnika VAT i złożenie deklaracji mies. 2.000,00 Kč
 
Dopłata za korektę deklaracji podatkowej do ceny podstawowej 500,00 Kč
 

g) agenda pracowników Czechy i Polska

 
Rozliczenie podróży służbowej (Bez punktów pośrednich) szt. 140,00 Kč
Rozliczenie podróży służbowej (Każdy dodatkowy punkt) szt. 70,00 Kč
 
Rozliczenie podróży służbowej zagranicznej (Do 4 punktów) szt. 270,00 Kč
Rozliczenie podróży służbowej zagranicznej (Każdy dodatkowy punkt) szt. 70,00 Kč
 
Rozliczenie pensji (1 osoba na miesiąc) os.mies. 220,00 Kč
Rozliczenie pensji (powyżej 5 pracowników na miesiąc) os.mies. 160,00 Kč
Rozliczenie pensji (powyżej 20 pracowników na miesiąc) os.mies. 110,00 Kč
 
Wysłanie miesięcznych rozliczeń pracowników z instytucjami szt. 220,00 Kč
 
Roczne rozliczenie PIT pracownika przez pracodawcę szt. 650,00 Kč
Przygotowanie i wysłanie deklaracji rozliczenia zaliczek za pracowników szt. 1.300,00 Kč
 

h) agenda pracowników Słowacja

 
Rozliczenie podróży służbowej (Bez punktów pośrednich) szt. 11,00 EUR
Rozliczenie podróży służbowej (Każdy dodatkowy punkt) szt. 2,50 EUR
 
Rozliczenie podróży służbowej zagranicznej (Do 4 punktów) szt. 16,00 EUR
Rozliczenie podróży służbowej zagranicznej (Każdy dodatkowy punkt) szt. 2,50 EUR
 
Rozliczenie pensji (1 osoba na miesiąc) os.mies. 22,00 EUR
Rozliczenie pensji (powyżej 5 pracowników na miesiąc) os.mies. 20,00 EUR
Rozliczenie pensji (powyżej 20 pracowników na miesiąc) os.mies. 17,00 EUR
 
Wysłanie miesięcznych rozliczeń pracowników z instytucjami szt. 22,00 EUR
 
Roczne rozliczenie PIT pracownika przez pracodawcę szt. 32,00 EUR
Przygotowanie i wysłanie deklaracji rozliczenia zaliczek za pracowników szt. 55,00 EUR
 

i) inne

 
Uruchomienie elektronicznych skrzynki urzędowo-pocztowej szt. 2.200,00 Kč
 
Ewidencja intrastat wpis. 32,00 Kč
 
Przygotowanie i wysłanie deklaracji podatku drogowego Pojazd 600,00 Kč
 
Przygotowanie i złożenie rozliczenia obowiązkowego ubezpieczenia (Kasa chorych oraz OSSZ) szt. 450,00 Kč
 
Import faktur (przygotowanie obsługi importu z zewnętrznego systemu) szt. 4.500,00 Kč
 
Możliwość wystawiania faktur z cen brutto (aktywacja) szt. 1.200,00 Kč
 
Skan uchwały str A4 110,00 Kč

 

Pozostałe usługi

POZYCJA OKRES
Wystawienie faktury papierowej i przesłanie jej na prywatny adres korespondencyjny Usługobiorcy listem poleconym szt. 420,00 Kč
w tym koszty wys.
Wysłanie pierwszego upomnienia elektronicznego po upływie terminu płatności szt. 0,00 Kč
Wysłanie pierwszego upomnienia wraz z fakturą na prywatny adres korespondencyjny Usługobiorcy listem poleconym szt. 450,00 Kč
Wysłanie drugiego upomnienia elektronicznego po upływie 7 dni od wysłania pierwszego szt. 55,00 Kč
Wysłanie drugiego upomnienia pisemnego po 14 dniach od wysłania pierwszego szt. 660,00 Kč
Odsetki umowne - REPO CNB + 8%
Poprawienie w systemie błędnie wystawionych faktur szt. 55,00 Kč
Przeniesienie zarejestrowanego podmiotu gospodarczego, założenie ksiąg i zgłoszenie zmiany siedziby firmy w urzędach szt. 5.500,00 Kč

 

Kalendarz podatkowy
Typ deklaracji Termin zgłoszenia Termin dostarczenia dokumentacji
PIT i CIT 31.marca każdego roku Na bieżąco, najpóźniej do 1 mies. od dnia powstania faktu księgowego.
VAT 25. dnia każdego miesiąca po zakończeniu okresu podatkowego Do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Podatek drogowy 31. stycznia każdego roku Do 5. stycznia.
Intrastat 15-17. dnia każdego miesiąca (wg terminarza administracji celnej) Do 5. dnia każdego miesiąca.
Rozliczenie ubezpieczenia pracowników 20. dnia każdego miesiąca Do 10. dnia każdego miesiąca.
Pensje – wyliczenie i przekazanie rozliczenia ----------------------- 10 dni przed terminem wypłaty pensji pracownikom.
business Dane kontaktowe

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869

547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Gdzie zaparkować samochód?
kliknij aby zobaczyć na mapie
+420 776 178 006 AANDO

Telefoniczny kontakt z sekretariatem:
poniedziałek - czwartek
9:00 - 15:00
piątek
9:00 - 13:00
Wizyta w biurze jest możliwa TYLKO po wcześniejszym ustaleniu terminu
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

08.12.2023
AUD 2.6546 PLN
CZK 0.1779 PLN
EUR 4.3303 PLN
GBP 5.0458 PLN
HUF 0.011317 PLN
SEK 0.3856 PLN
USD 4.0181 PLN
© 2010 - 2023 Accounting & Outsourcing s.r.o.