Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum

Spółka jawna

Jest najtańszą i być może najstarszą formą wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności przedsiębiorcy odpowiadają całym swoim majątkiem, chociaż przepisy przewidują możliwość tworzenia kapitału spółki.

Spółka jawna prowadzi pełną rachunkowość, ale dochody są dzielone między wspólników zgodnie z umową (zasadniczo w równych częściach) i to one są opodatkowane (sama spółka nie płaci CIT). Spółka powstaje poprzez zapis do odpowiedniego rejestru spółek, ale jej założenie nie wymaga aktu notarialnego. Zaleca się jednak skorzystanie z usług prawnika lub notariusza, który sporządzi rzetelną umowę.

W kosztach spółka jawna plasuje się pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (pełna księgowość), a jednoosobową działalnością (podatki i składki ubezpieczeń płacone jak w przypadku przedsiębiorców).

Opłaty urzędowe
*
Polska
Czechy
Rejestracja VAT 150,- zł 0,- CZK
Podpis elektroniczny powyżej 300,- zł od 390,- CZK
Zobowiązania administracyjne
Składanie deklaracji VAT miesięcznie, wyjątkowo kwartalnie miesięcznie
Składanie deklaracji PIT rocznie rocznie
Rozliczenia z ZUS miesięcznie lub rocznie rocznie
Zaliczki na PIT miesięcznie w zależności od kwoty podatku w roku poprzednim (0-12)
Składki na ubezpieczenie, podatki, zaliczki
Podstawa wymiaru składki socjalnej 2 227,80 zł 50% dochodu
od 6.653,- CZK do 106.444,- CZK
Ubezpieczenie społeczne 31,9% z podstawy
754,67 zł
29,2% z podstawy
od 1972,- CZK do 29.804,- CZK
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% z podstawy; dobrowolne
54,58 zł
2,3% z podstawy; dobrowolne
od 115,- CZK
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2908,13 zł 50% dochodu
od 12.942,- CZK
Ubezpieczenie zdrowotne 9% z podstawy wymiaru
261,73 zł
13,50% z podstawy wymiaru
od 1748,- CZK
Stawka PIT
18% i 32%
15% i 22% (dla dochodu powyżej 100 tys. koron mies.)
VAT
5%, 8% i 23%
10%, 15% i 21%
Ulgi, zniżki, bonusy wspólników osób fizycznych
Kwota wolna od podatku
3.091,- zł
brak
Niepracujący współmałżonek
3.091,- zł od dochodu
brak
Darowizny
do 6% oraz 1% na O.P.P.
do 10%, min. 1000,- CZK
Ulga na prywatne fundusze emetyralne
brak
do 24.000,- CZK
Ulga na szkolenia, egzaminy
brak
13.000,- CZK
Ulga podatkowa na podatnika
brak
24.840,- CZK
Ulga podatkowa na małżonka bez dochodu
brak
24.840,- CZK
Ulga na dziecko
1112,04 zł
11.604,- CZK
Ulga studencka na podatnika do 25 roku życia
brak
4.020,- CZK
Cennik poszczególnych usług
Przekład zaświadczenia o niekaralności (do 6 stron bez opłaty) 1 NS 60,- PLN
Tłumaczenie u notariusza, rejestracja w urzędach, tłumaczenie w banku (10.000 CZK) lub 1.500,- PLN
Wynajem adresu pod siedzibę mies. od 60,- PLN
Obsługa firmy, korespondencji mies. ceny umowne
Koszty urzędowe
Usługi notariusza, w tym natychmiastowy wpis do rejestru spółek - 12.800 CZK
Opłata sądowa - 2.700 CZK
Uprawnienia gospodarcze nieregulowane - 1000 CZK

Cennik nie uwzglęnia kosztów uzyskania uprawnień do dzialalności koncesjonowanej lub rzemieślniczej oraz przypadków, kiedy umowa spółki będzie wymagała konsultacji z notariuszem lub radcą prawnym.

© 2010 - 2017 PROSPECTUM s.r.o.